Voorlichting over verkeersplannen Pieterburen

De verkeerscommissie Pieterburen Veilig geeft op 21 mei (19:30 uur, Dorpshuis) een voorlichtingsbijeenkomst over de plannen voor verkeersmaatregelen in het dorp. Er is ruimte voor vragen stellen en discussie. Het gaat met name om snelheidsremmende maatregelen in de Hoofdstraat.