Tips om te besparen op je brandverzekering (maar pas op)

Oei, ik zal voorzichtig zijn. Ik wil geen besparingstips over verzekeringen geven indien dit leidt tot schades die niet vergoed worden. Tips oké, maar neem vooral je eigen verantwoordelijkheid als het gaat om verzekeren.

Angst voor onderverzekering, daar maken verzekeraars graag gebruik van. Daarom krijg je af en toe een inboedelwaardemeter of een herbouwwaarde-herijking toegestuurd. Omdat volgens verzekeraars je bezit vaak ongemerkt meer waard wordt. En als de verzekering daarbij achterblijft, ben je onderverzekerd. Heb je dan schade, dan krijg je niet alles uitgekeerd.

Om die reden zijn wij dan ook jarenlang braaf meegegaan met alle premies die verzekeraars ons oplegden. Tot op een gegeven moment die premies zodanig hoog werden dat we toch eens kritisch gingen kijken wat er nu eigenlijk gebeurt. Bijvoorbeeld met onze brandverzekering, die in enkele jaren tijd bijna twee keer zo duur werd. Toen wij eens goed naar die polissen keken, zagen we hoe de verzekeringsmaatschappij (in ons geval: Allianz) dat doet. Niet alleen wordt de premie per verzekerde 1000 euro af en toe verhoogd, maar ook het verzekerde bedrag. Dat wordt “geïndexeerd”, zoals Allianz dat noemt.

En dit jaar is dat ook gebeurd. Het indexcijfer bedraagt 121,60. Dat wil zeggen dat het verzekerde bedrag in één jaar tijd met 21,6 procent is gestegen. Als we kijken wat dat verzekerde bedrag nu is, schrikken we ons een hoedje. Een brandverzekering voor een astronomisch bedrag dat onze panden echt niet waard zijn, zelfs al calculeer je onze 939 vierkante meter grond erbij. Ja en die grond, die brandt niet af  bij een brand. Die hoef je dus niet te verzekeren. Alleen de panden zelf. Dus is het nog absurder.

En dan die 21,6 procent verhoging. Waar wonen wij, in Venelueza? Nee toch zeker. Gewoon in Nederland. Ja, ik snap dat dingen elk jaar procenten duurder worden. Ik snap dat als bouwlieden schaars zijn ze meer geld vragen. Maar 21,6 procent? Daar is geen enkele reden voor. Een verantwoording geeft Allianz trouwens niet. Het is gewoon een mededeling. Hups, uw pand kost per 1 januari 2019 21,6% méér als er schade is. Wat een bullshit. Oh ja. Allianz zegt in de polis dat ze een “garantie tegen onderverzekering geven”. Maar dan wel met de voorwaarde dat de indexering is toegepast. Op die manier wakkeren ze je angst aan. Stel dat er wat gebeurt en ik krijg niet alle schade?

Maar goed, Nu de besparingstips. Let wel. Dit is voor eigen risico. We hebben onze tussenpersoon laten weten dat we minder premie willen betalen, en een deel van het risico voor eigen rekening willen nemen. Voor ons is dat een normaal voorstel. We zijn immers ondernemers. Ondernemen is risico’s nemen. We hebben gelukkig wat spaargeld op onze rekening. Geld dat toch geen reet opbrengt omdat de banken miljarden winst moeten maken. Ons voorstel aan Allianz was derhalve: een eigen risico van tienduizend euro als je de premie halveert.

Allianz vond het nogal raar. Het duurde ook maanden voordat ze antwoord gaven. Uiteraard kwam er eerst wel een aanmaning dat ze de verzekering zouden opschorten als we de premie niet betaalden. Daarover hebben we gebeld. “Ja sorry meneer, dat zijn standaardbrieven.”

Allianz kwam uiteindelijk met een tegenvoorstel. 2500 Euro eigen risico en dan ongeveer een kwart van de premie eraf. Dat hebben we geaccepteerd. Over die indexering zijn we nog in discussie.

Deze ervaring leert ons:

  • pas op met verzekeraars, ze kunnen onder het mom van indexering zomaar het verzekerde bedrag omhoog gooien.
  • je hoeft het niet zomaar te accepteren. Als je geconfronteerd wordt met iets dergelijks, trek dan aan de bel. Hoe meer mensen dat doen, hoe minder gemakkelijk de verzekeraars uiteindelijk over hun klanten kunnen heenwalsen.
  • er is ruimte voor onderhandeling. In de ivoren torens van de verzekeraars zitten ook mensen en die mensen hebben (het best via je tussenpersoon want die kennen ze vaak persoonlijk) ruimte om te onderhandelen.

Succes.