Oud-president Trump voor de rechter in aanklacht wegens klimaatverandering

WASHINGTON, 30 maart 2040 – Vandaag begint in Washington het proces tegen oud-president van de VS Donald Trump. De inmiddels 94-jarige Trump wordt ervan beschuldigd in 2017, tijdens zijn presidentschap, het klimaatakkoord van Parijs te hebben opgezegd als gevolg waarvan de aarde de afgelopen decennia gemiddeld drie graden opwarmde, met catastrofale gevolgen voor de natuur en grote aantallen mensen. Voor deze genocide kan Trump de doodstraf krijgen. De aanklagers beschuldigen hem ervan bewust de risico’s van klimaatverandering te hebben genegeerd, terwijl hij bij machte was om maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken. Naar verwachting zal het proces een half jaar in beslag nemen. Verwacht wordt dat de aanklager nog meer hooggeplaatste personen ter verantwoording zal roepen.