Inwoners van De Marne gaan waarschijnlijk minder belasting betalen na herindeling BMWE-gemeenten

De herindeling van de gemeenten De Marne, Eemsmond, Bedum en Winsum pakt voor bewoners van De Marne waarschijnlijk gunstig uit voor wat betreft de gemeentelijke belastingen. Dit valt op te maken uit de herindelingsnota. Daarin staat het volgende:

  • de rioolheffing wordt gelijk getrokken in de gemeenten. De heffing in De Marne is nu nog het hoogst, zo’n 350 euro per woning per jaar.  Vermoedelijk gaat dit dus naar beneden
  • de afvalstoffenheffing in de voormalige gemeente Eemsmond gaat fors omhoog omdat dit nu nog voor maar voor 42% kostendekkend is. Van de extra opbrengsten wordt het tarief OZB (onroerende zaak belasting) in de nieuwe gemeente enigszins verlaagd

Voor inwoners van De Marne pakt dit daarom gunstig uit. De Marne is op dit moment een dure gemeente om in te wonen. Een woning met een waarde van 150.000 euro betaalt nu een slordige 800 euro gemeentelijke belastingen (excl afvalheffing)

In de Kadernota herindeling staat verder dat er geen hondenbelasting zal worden geheven, en dat er een forensenbelasting wordt ingevoerd. Forensenbelasting is gemeentelijke belasting voor mensen die bijvoorbeeld een vakantiewoning hier hebben maar hier zelf niet wonen.

De nieuwe gemeenteraad zal in december 2018 nog met de nieuwe tarieven moeten instemmen alvorens dit definitief is. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland worden op 21 november 2018 gehouden. Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente een feit.