Tips om te besparen op je brandverzekering (maar pas op)

Oei, ik zal voorzichtig zijn. Ik wil geen besparingstips over verzekeringen geven indien dit leidt tot schades die niet vergoed worden. Tips oké, maar neem vooral je eigen verantwoordelijkheid als het gaat om verzekeren.

Angst voor onderverzekering, daar maken verzekeraars graag gebruik van. Daarom krijg je af en toe een inboedelwaardemeter of een herbouwwaarde-herijking toegestuurd. Omdat volgens verzekeraars je bezit vaak ongemerkt meer waard wordt. En als de verzekering daarbij achterblijft, ben je onderverzekerd. Heb je dan schade, dan krijg je niet alles uitgekeerd.

Om die reden zijn wij dan ook jarenlang braaf meegegaan met alle premies die verzekeraars ons oplegden. Tot op een gegeven moment die premies zodanig hoog werden dat we toch eens kritisch gingen kijken wat er nu eigenlijk gebeurt. Bijvoorbeeld met onze brandverzekering, die in enkele jaren tijd bijna twee keer zo duur werd. Toen wij eens goed naar die polissen keken, zagen we hoe de verzekeringsmaatschappij (in ons geval: Allianz) dat doet. Niet alleen wordt de premie per verzekerde 1000 euro af en toe verhoogd, maar ook het verzekerde bedrag. Dat wordt “geïndexeerd”, zoals Allianz dat noemt.

En dit jaar is dat ook gebeurd. Het indexcijfer bedraagt 121,60. Dat wil zeggen dat het verzekerde bedrag in één jaar tijd met 21,6 procent is gestegen. Als we kijken wat dat verzekerde bedrag nu is, schrikken we ons een hoedje. Een brandverzekering voor een astronomisch bedrag dat onze panden echt niet waard zijn, zelfs al calculeer je onze 939 vierkante meter grond erbij. Ja en die grond, die brandt niet af  bij een brand. Die hoef je dus niet te verzekeren. Alleen de panden zelf. Dus is het nog absurder.

En dan die 21,6 procent verhoging. Waar wonen wij, in Venelueza? Nee toch zeker. Gewoon in Nederland. Ja, ik snap dat dingen elk jaar procenten duurder worden. Ik snap dat als bouwlieden schaars zijn ze meer geld vragen. Maar 21,6 procent? Daar is geen enkele reden voor. Een verantwoording geeft Allianz trouwens niet. Het is gewoon een mededeling. Hups, uw pand kost per 1 januari 2019 21,6% méér als er schade is. Wat een bullshit. Oh ja. Allianz zegt in de polis dat ze een “garantie tegen onderverzekering geven”. Maar dan wel met de voorwaarde dat de indexering is toegepast. Op die manier wakkeren ze je angst aan. Stel dat er wat gebeurt en ik krijg niet alle schade?

Maar goed, Nu de besparingstips. Let wel. Dit is voor eigen risico. We hebben onze tussenpersoon laten weten dat we minder premie willen betalen, en een deel van het risico voor eigen rekening willen nemen. Voor ons is dat een normaal voorstel. We zijn immers ondernemers. Ondernemen is risico’s nemen. We hebben gelukkig wat spaargeld op onze rekening. Geld dat toch geen reet opbrengt omdat de banken miljarden winst moeten maken. Ons voorstel aan Allianz was derhalve: een eigen risico van tienduizend euro als je de premie halveert.

Allianz vond het nogal raar. Het duurde ook maanden voordat ze antwoord gaven. Uiteraard kwam er eerst wel een aanmaning dat ze de verzekering zouden opschorten als we de premie niet betaalden. Daarover hebben we gebeld. “Ja sorry meneer, dat zijn standaardbrieven.”

Allianz kwam uiteindelijk met een tegenvoorstel. 2500 Euro eigen risico en dan ongeveer een kwart van de premie eraf. Dat hebben we geaccepteerd. Over die indexering zijn we nog in discussie.

Deze ervaring leert ons:

  • pas op met verzekeraars, ze kunnen onder het mom van indexering zomaar het verzekerde bedrag omhoog gooien.
  • je hoeft het niet zomaar te accepteren. Als je geconfronteerd wordt met iets dergelijks, trek dan aan de bel. Hoe meer mensen dat doen, hoe minder gemakkelijk de verzekeraars uiteindelijk over hun klanten kunnen heenwalsen.
  • er is ruimte voor onderhandeling. In de ivoren torens van de verzekeraars zitten ook mensen en die mensen hebben (het best via je tussenpersoon want die kennen ze vaak persoonlijk) ruimte om te onderhandelen.

Succes.

Oud-president Trump voor de rechter in aanklacht wegens klimaatverandering

WASHINGTON, 30 maart 2040 – Vandaag begint in Washington het proces tegen oud-president van de VS Donald Trump. De inmiddels 94-jarige Trump wordt ervan beschuldigd in 2017, tijdens zijn presidentschap, het klimaatakkoord van Parijs te hebben opgezegd als gevolg waarvan de aarde de afgelopen decennia gemiddeld drie graden opwarmde, met catastrofale gevolgen voor de natuur en grote aantallen mensen. Voor deze genocide kan Trump de doodstraf krijgen. De aanklagers beschuldigen hem ervan bewust de risico’s van klimaatverandering te hebben genegeerd, terwijl hij bij machte was om maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken. Naar verwachting zal het proces een half jaar in beslag nemen. Verwacht wordt dat de aanklager nog meer hooggeplaatste personen ter verantwoording zal roepen.

Groningers die praten alsof ze in een storm staan

Iets dat me nog steeds verbaast, ook al woon ik hier negen jaar. Veel Groningers (en dan bedoel ik plattelanders) praten hard. Voor mij als Westerling is het alsof ze schreeuwen. Toen ik de taal nog niet begreep, dacht ik dat mensen hier vaak ruzie hadden. Door de muren van mijn huis heen hoorde ik ze bekvechten, althans zo leek het. Maar het is niet zo. Ze hebben geen ruzie, ze praten gewoon hard. Alsof ze in een storm staan en tegen de wind moeten praten. Maar omdat het geluid hier ver draagt (de afwezigheid van achtergrondgeluiden is daarvan de oorzaak denk ik) kun je Groningers soms twee straten verder letterlijk verstaan. Althans, als je de taal machtig bent, voor menig Westerling zal het niet te volgen zijn. Gelukkig wonen hier ook veel mensen die wel op een normaal geluidsniveau kunnen communiceren. Waarschijnlijk is dat import.

Er is helemaal niks mis met emigratie naar Groningen zolang je dit maar beseft. Andersom (een Groninger naar het Westen verplaatsen) lijkt me een minder goed idee. Of zou zijn stemgeluid dan verloren gaan in de herrie van de Randstad?

Ome Herman

Als kind woonde ik op een flat in Leidschendam, ik was daar geboren en het was mijn standaard, ik wist niet beter. Het leven ging zijn gangetje daar, en er was altijd leven in de brouwerij. Als op het plein tegenover werd geheid omdat er weer een gebouw verrees huilde ik vanwege de herrie, ik ging met tegenzin naar de kleuterschool en ik speelde graag thuis, getuige de zwart-witfoto’s in mijn foto-album. En onder ons woonde ome Herman met zijn gezin. Ome Herman was geen echte oom, hij was de benedenbuurman, maar mensen die een soort van huisvrienden van de familie waren, die noemde je oom en tante. Ome Herman was een grote man, groter dan mijn vader, maar toen ze een keer oud-en-nieuw bij ons vierden werd hij dronken. Jaaa… ome Herman dronken, dat wàs wat. Zo dronken dat hij moest overgeven, en mijn vader had hem dronken gevoerd zei mijn moeder, door steeds drank in te schenken. Pas veel later leerde ik dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun drankinname, maar dat terzijde.

Oom Herman – ik weet niet of hij nog leeft, als dat zo is zal hij ver in de tachtig zijn – besloot op een dag naar Emmen te verhuizen. Dat was een schok. Ik herinner me dat mijn vader boos was, want naar Emmen verhuizen, dat dééd je gewoon niet. Dat was niet zomaar even naar een nieuw huis, dat was compleet van de wereld verdwijnen. Misschien had het wel iets met zijn werk te maken, maar dat heb ik niet meegekregen. Enfin, maar vader verloor een goede vriend en Ome Herman verdween uit ons leven. Het voelde als verraad.

Emmen ligt anderhalf uur rijden bij Noordkus vandaan… niet naar het noordoosten, maar naar het zuiden. Anderhalf uur! Weet je dat wij het vroeger een hele reis vonden naar mijn oma in Vught, een uur rijden vanuit Leidschendam? En Pieterburen, de plek van Noordkus, ligt drie uur rijden van Den Haag. En in Den Haag, dat plaatsje vlakbij Leidschendam, woont mijn dochter.

Op drie uur rijden van Den Haag verwacht je in the middle of nowhere te zijn. En dat is ook zo.  Drie uur rijden van Den Haag betekent dat ik ook naar Frankrijk had kunnen emigreren. Alleen dat was ingewikkeld geweest met belastingen, formulieren, telefoonnummers en dat soort dingen. Wonen in Pieterburen kun je vergelijken met wonen op het Franse platteland. Heel weinig mensen, altijd ruimte om je auto te parkeren, je fiets hoef je niet op slot te zetten en je deur kun je gerust een nacht open laten staan. Niemand kijkt op als je in je oudste versleten kleren loopt of als je een kampvuur stookt in je tuin. De dichtstbijzijnde winkel is tien minuten in de auto, er zijn huis-aan-huis-bladen met rare advertenties (“pedicure, tevens aanhangwagenverhuur”), er staat niks recht (waarover later meer). mensen spreken een taal die je niet of nauwelijks verstaat, ze hebben andere omgangsvormen en een goede internetverbinding of dekking voor je mobieltje is niet vanzelfsprekend.

Het is heerlijk hier.

20141125_162337

Bijna-botsing boven Pieterburen

Twee Boeings 777 vlogen op 21 augustus 2018 rakelings langs elkaar heen, even ten noorden van Pieterburen. Dat was met het blote oog te zien in de lucht en is terug te zien op de online vluchtradar Flightradar24.com.

Het betrof vlucht CPA256 van Cathay Pacific (London – Hong Kong)  en vlucht KAL926 van Korean Air (Amsterdam – Seoul) op 21 augustus 2018, rond 22:08 plaatselijke tijd. De vlieghoogte van het Cathay-vliegtuig was bij het passeren 31000 ft, dat van het Korean Air vliegtuig 29225 ft. Weliswaar zit daar nog 1775 ft tussen, maar het Korean Air vliegtuig was op dat moment nog aan het stijgen. De minimale verticale afstand tussen vliegtuigen is 1000 ft (vroeger was het 2000 ft maar die grens is verminderd omdat het zo druk is in de lucht).

Geen botsing dus maar wel rakelings langs elkaar.

korean-air

Inwoners van De Marne gaan waarschijnlijk minder belasting betalen na herindeling BMWE-gemeenten

De herindeling van de gemeenten De Marne, Eemsmond, Bedum en Winsum pakt voor bewoners van De Marne waarschijnlijk gunstig uit voor wat betreft de gemeentelijke belastingen. Dit valt op te maken uit de herindelingsnota. Daarin staat het volgende:

  • de rioolheffing wordt gelijk getrokken in de gemeenten. De heffing in De Marne is nu nog het hoogst, zo’n 350 euro per woning per jaar.  Vermoedelijk gaat dit dus naar beneden
  • de afvalstoffenheffing in de voormalige gemeente Eemsmond gaat fors omhoog omdat dit nu nog voor maar voor 42% kostendekkend is. Van de extra opbrengsten wordt het tarief OZB (onroerende zaak belasting) in de nieuwe gemeente enigszins verlaagd

Voor inwoners van De Marne pakt dit daarom gunstig uit. De Marne is op dit moment een dure gemeente om in te wonen. Een woning met een waarde van 150.000 euro betaalt nu een slordige 800 euro gemeentelijke belastingen (excl afvalheffing)

In de Kadernota herindeling staat verder dat er geen hondenbelasting zal worden geheven, en dat er een forensenbelasting wordt ingevoerd. Forensenbelasting is gemeentelijke belasting voor mensen die bijvoorbeeld een vakantiewoning hier hebben maar hier zelf niet wonen.

De nieuwe gemeenteraad zal in december 2018 nog met de nieuwe tarieven moeten instemmen alvorens dit definitief is. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland worden op 21 november 2018 gehouden. Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente een feit.

Zout strooien tegen de warmte? Slecht idee!

Op diverse plekken in de provincie Groningen – ook in Pieterburen – hebben wegbeheerders zout op het asfalt gestrooid, om smeltend afval tegen te gaan. Het mag dan wellicht voor het asfalt prettig zijn, voor plant en dier is het dat niet. Het zout komt immers in de natuur terecht, en onttrekt nog meer water aan de toch al droge planten. Verder zorgt het zout voor roestvorming bij auto’s, vooral zodra er een regenbuitje komt. Slecht!

Strategie tegen uitdroging

dauw-01

Het wordt vandaag waarschijnlijk de warmste dag van het jaar 2018, met in Pieterburen een voorspelde temperatuur van 33 graden (in de stad kan het gemakkelijk 37 graden worden), en het neerslagtekort is gestegen tot recordhoogte. Wat moet je dan als plantje doen om te overleven? Dit op zeekraal gelijkende plantje heeft zijn eigen strategie: het verzamelt ’s nachts water uit de lucht. Tja, je moet er wel een macrolens opzetten want met het blote oog is het nauwelijks te zien.

Noordkus geselecteerd door Marketing Groningen als romantisch overnachtingspunt

Noordkus is door Marketing Groningen geselecteerd als romantische overnachtingsmogelijkheid. Op deze pagina is dat te zien. Er zijn nog meer hotels en B&B’s geselecteerd.

marketinggroningen-02

Op 31 juli aanstaande worden we bovendien gepromoot via een Facebook-posting op het account van Marketing Groningen, zie hierboven.

Bent u ook ondernemer in de toeristische sector en wilt u uw bedrijf promoten? Neem dan contact op met Marketing Groningen, telefoon 050 3199752.

B&B | Slapen | waar het land de Wadden kust